EWcG Продукти и Услуги

Услуги

Инженеринг

Инженеринг на риска и асистенция при проучване и развитие

Изготвяне на Мастър План

Териториално планиране и решения за организация и управление на Туристически Зони

Консултиране

Консултантски услуги в сферата на развитието на Туристическа Инфраструктура