EWc Group Продукти и Услуги

EWcG Планински Сектор

EWcG Планински Сектор

Отделът на EWcG Планински Туризъм фокусира своето внимание основно върху дейността на зимните курорти и високопланински селища с бъдещ потенциал за развитие на планински  туризъм.

Ние се стремим и съревноваваме да бъдем водещ доставчик на ноу-хау, технологии и услуги в сферата на Ски Индустрията и Планинския Туризъм в Централна и Източна Европа.

Обединявайки производители и експерти от сектора, EWcG представлява действаща Международна структура, кооперираща основни световни фирми, организации и асоциации, специализирани в изграждането и развитието на Планинска Туристическа Инфраструктура.

Нашата мисия е да предоставяме на своите Клиенти и цялата индустрия най-добрите налични решения, информация и ресурси, спомагайки им да оптимизират текущите процеси и да се подготвят за бъдещ растеж.

More Articles

EWcG Планински Сектор
EWcG Паркинг Решения
EWcG Комунална Техника
EWcG Специализирани Машини