EWc Group Продукти и Услуги

EWcG Специализирани Машини

EWcG Специализирани  Машини

EWcG предоставя технологично напреднали специализирани машини и прикачен инвентар със следните приложения:

  • Превоз на персонал, инструменти и оборудване;
  • Спешни ситуации, както и рутинни операции по инспекция и поддръжка; 
  • Строителни дейности по инфраструктурата; 
  • Почистване на терени, изграждане на тръбопроводи;
  • Управление на растителността и горски дейности по залесяване.
More Articles

EWcG Планински Сектор
EWcG Паркинг Решения
EWcG Комунална Техника
EWcG Специализирани Машини