EWc Group Продукти и Услуги

Ударна косачка

src=

src=

Изтегли

Каталог

Видео

Ударна косачка

Ударна косачка за горски дейности

Ударната косачка за горски дейности се използва ефективно за управлението на растителността, почистване на пътища и речни брегове, поддържане на писти, премахване на висока трева, тръстики и храсталаци в местни / горски райони и управление на водите.

След като се извърши рязането, хващачите захващат ствола и го поставят на фиксатора, така че той може да се превози и разтовари на желаното място.

src=