EWc Group Продукти и Услуги

Решение за градска мобилност

Изтегли

Каталог

Видео

Решение за градска мобилност

Паркоместа, цени, резервации и плащане онлайн

Системата за управление на уличното паркиране на Parking Telecom е отлично решение за общинските власти за подобряване на качеството на живот в техните райони и ефективно управление на съществуващите общински паркинги, без необходимост от хардуер. То е цялостно решение за управление на уличното паркиране, предоставящо информация в реално време за наличните места и цените, както и възможност за резервации и плащания през различни онлайн канали. Наличието на възможности за динамично ценообразуване може да възстанови баланса между пикови и извънпикови часове, което води до по-ефективно оползотворяване на наличните паркинг ресурси и намаляване на задръстванията, както и повече приходи за общината, без допълнителна инвестиция в хардуер.

Анализ на заетостта, нарушенията и събираемостта

Системата на Parking Telecom позволява паркинг пространствата да бъдат разделени на зони и секции, да се следи къде паркирането е платено и да се наблюдава и анализира заетостта. Възможностите на системата предоставят гъвкавост при организирането на паркинг зоните и налагането на различни политики в зависимост от спецификите им. Чрез камерата за автоматично разпознаване на регистрационните табели (Automatic License Plate Recognition, ALPR) може да се извършва щателно наблюдение на паркинг зоните, да се следи за нарушенията, да се прилага съответните глоби и се прави анализ на събираемостта.

Мобилно приложение

С помощта на мобилното ни приложение шофьорите могат да проверяват наличните места и да плащат за престоя си в паркинга чрез своя мобилен телефон, както и да удължават престоя си, без да се налага да се връщат до своите автомобили.

Централизирано управление

Цялостното решение на Parking Telecom се менажира от нашия интелигентен софтуер за управление. Това е cloud-базирано решение, изискващо малко или никакво присъствие на персонал на място и управление от всяка точка по света. Богатото на функционалности решение предоставя точни аналитични данни, позволяващи на градската администрация да взима инфирмирани решения за ефективно управление на паркинг зоните. Цялата хостинг и сървърна инфраструктура се осигурява и поддържа от екипа на Parking Telecom.