EWc Group Продукти и Услуги

 

За Нас

Политика по управление на  ЕВц Груп ЕООД

Ръководството на ЕВц Груп ЕООД с участието на своя персонал, определи и документира настоящата Политика, съдържаща основните цели,  насоки и задължения на дружеството, свързани със съответствието на продуктите, осигуряването на здравословни и безопасни  условия на труд и опазване на околната среда.