EWc Group Продукти и Услуги

Паркинг решения

APS 120 EcoИзтегли

Каталог

Видео

APS 120 Eco
Автоматична Разплащателна Станция Есо

Автоматична каса за всички операции по заплащане на паркинга - различни опции позволяват адаптиране към всички изисквания на клиентите.

 • Обработка на билети и карти с магнитни ленти или баркодове;
 • Изчисляване на тарифата вкл. отстъпка;
 • Подновяване и допълнително заплащане на сезонни карти за паркиращи;
 • Зареждане и допълнително заплащане на дебитни карти;
 • Обработка на монети, специфични за всяка страна и клиент;
 • Ресто монети;
 • Обработка на банкноти  (опция), специфични за всяка страна и клиент;
 • Ресто банкноти (опция);
 • Принтер за издаване на касови бележки чрез използването на термична технология за печат;
 • Intercom устройство;
 • Ethernet връзка.