EWc Group Продукти и Услуги

Паркинг решения

APS 120 EcoИзтегли

Каталог

Видео

APS 120 Eco

Автоматична разплащателна станция есо

Автоматична каса за всички операции по заплащане на паркинга - различни опции позволяват адаптиране към всички изисквания на клиентите.

 • Обработка на билети и карти с магнитни ленти или баркодове.
 • Изчисляване на тарифата вкл. отстъпка.
 • Подновяване и допълнително заплащане на сезонни карти за паркиращи.
 • Зареждане и допълнително заплащане на дебитни карти.
 • Обработка на монети, специфични за всяка страна и клиент.
 • Ресто монети.
 • Обработка на банкноти  (опция), специфични за всяка страна и клиент.
 • Ресто банкноти (опция).
 • Принтер за издаване на касови бележки чрез използването на термична технология за печат.
 • Intercom устройство.
 • Ethernet връзка.