EWc Group Продукти и Услуги

Планински сектор

TVM

Изтегли

Каталог

Видео

TVM

Автомат за продажба на билети

AX 500 TVM е автомат за продажба на билети, с възможност за презареждане с вече използвани билети. Лесен за използване цветен екран със smart user интерфейс. Автоматът  приема както пари в брой, така и карти. Вграденият принтер отпечатва баркод билети на хартиен носител и касови бележки. AX 500 TVM могат да се използват за продажба на билети и за разплащателни станции за паркинг системи.

TVM:

  • Предложените методи за плащане имат променящи се функции.
  • Безкасово плащане чрез терминал (с PIN код) за дебитни или кредитни карти.
  • Плащане в брой с монети (до 12 различни вида монети) и (приема до 4 четири вида банкноти от 4 различни посоки).
  • Възможност за NFC плащане
  • Възможност за работа на открито.