EWc Group Продукти и Услуги

Планински сектор

MBS Банери

 

Изтегли

Каталог

Видео

Сигнални и насочващи банери

Хоризонтални или вертикални банери, флуоресцентна оранжева PVC мрежа, с или без колове от стъклопласт, текст на 3 или 4 езика, избор на пиктограми.

Размери на хоризонталните банери: 200 x 60 см; 
Размери на вертикалните банери: 60 x 100 см.

За специфични изисквания, моля, свържете се с нас.