EWc Group Продукти и Услуги

Паркинг решения

Banknote recycler

src=

 

Изтегли

Каталог

Видео

Banknote recycler

Banknote Recycler BNR MEI   

Модулът за връщане на банкноти е комбинация от четец за банкноти и модул за връщане на банкноти. Вече приетите банкноти се връщат като ресто при следващото плащане, като по този начин се оптимизират парите в брой. Банкнотите се разпределят по купюри. Могат да бъдат приети до 10 типа банкноти във всички четири посоки на поставяне.

  • Временно съхраняване на до 15 банкноти по време на плащане.
  • Връщане на до 15 банкноти едновременно.
  • До 2 модула за връщане с възможност за програмиране, всеки с капацитет от 25 и 55 банкноти за модул.
  • Крайна касета до 600 банкноти.
  • Минимизиране на зареждането на пари: Съхранените банкноти се използват като ресто при бъдещи плащания.
  • Системни изисквания: система ABACUS версия x15.6 или по-висока.