EWc Group Продукти и Услуги

Паркинг решения

BlueEdition In Out

Изтегли

Каталог

Видео

BlueEdition In Out

PM Abacus

Ефективността е там, където спокойствието преобладава – интелигентно управление на енергията. В свят на ограничени ресурси разбирането, че енергията трябва да се използва внимателно и интелигентно се отразява на нашите ежедневни дейности от много години. Най-доброто доказателство за това са нашите входни и изходни терминали In & Out, които до момента са с най-ниската консумация на мощност от своя клас. Новите терминали са на базата на нашата доказана операционна система Abacus. Това означава, че тя се характеризира с всички уникални иновации, които впечатляващо укрепват лидерството на Designa на технологичния пазар включително и най-вече RFID и мрежови технологии от най-високо ниво.

Точно колко развитие и ноу-хау се крие в терминалите е показано чрез иновативната система за управление на енергията. Машината остава в режим sleep mode докато не бъде регистрирано движещо се превозно средство – това ефективно намалява разходите за енергия. Приближаването на превозни средства се регистрира чрез индукционни лупове и незабавно активиран работен режим на терминала. Осветен ринг около отвора за билети е визуална помощ за шофьора при посочването на следващата стъпки.