EWc Group Продукти и Услуги

Планински сектор

Car Axess NG Entry/Exit

Изтегли

Каталог

Видео

Car Axess NG вход/ изход

Контрол на достъп

Компонентите AX500 Car Axess вход/изход се използват за бързо и лесно обработване на билети на паркинг входовете и изходите.

Car Axess NG вход/ изход:

  •  Бързо и евтино издаване на баркод билети за паркиране. 
  • Четене и проверка на бракод билети и RFID карти за продължителен паркинг престой.
  • Възможност за работа в offline или online режим.