EWc Group Продукти и Услуги

Комунална техника

CJS-DI

 

Изтегли

Каталог

Видео

CJS-DI
 
Снегопочистване на писти чрез издухване

 
Снегопочистване на писти чрез издухване. CJS-DI са мултифункционални машини, които почистват надеждно както писти за излитане и кацане, така и зони за таксита и перони. Освен с гребло за сняг, четка и издухваща част, CJS-DI са оборудвани с допълнителен  разпръсквател (разпръскватели на течности за писти, разпръскватели на твърди материали за писти или комбинирани машини).

Доказана технология и надеждни компоненти, комбинирани в една машина. Интуитивна работа благодарение на интегрирания контрол панел за синхронно управление на греблото, четката, издухващата част и спомагателния разпръсквател. Графичния цветен дисплей и синхронното управление на всички компоненти способстват за бързото и надеждно управление на всички функции.