EWc Group Продукти и Услуги

Паркинг решения

Control & Slim opreate

Изтегли

Каталог

Видео

Control & Slim operate

SlimPark

Control е централният сървър база данни. Той е в основата на всяка система и е неизбежен компонент на една модерна система за паркинг мениджмънт. Всички останали компоненти са свързани с Control чрез Ethernet. Комуникацията между терминалите и Control гарантира сигурно управление на паркиращи с краткосрочни и сезонни карти. Slim Operate е софтуерно приложение, с което работи Slimpark.

Администриране и pапорти

Slim Operate дава възможност на оператора централно да администрира своя паркинг. Всички терминали могат да се контролират и наблюдават централно. Освен това операторът на паркинга е в състояние да въвежда, контролира и управлява данни за клиенти и билети. WebReport е специален инструмент за управление, който позволява на оператора на паркинга да прави заключения за финансовото положение и събитията на паркинга. Той показва плащания и статистика за трафика.  Силна функционалност: с операционната система Microsoft и базата данни SQL, както и операционната система Linux в оборудването на терминала, Slimpark се основава на изпитано стандартно оборудване. Използването на Ethernet технологии гарантира, че отделните компоненти остават постоянно онлайн, като предлагат висококачествена система за паркинг мениджмънт в реално време.

Slim Operate

  • Графичен потребителски интерфейс за контрол, администриране и поддържане на устройствата Slimpark
  • Показване на събитията в паркинга
  • Докладване на ключови бизнес данни
  • Производство и изтриване на потребителски профили и билети