EWc Group Продукти и Услуги

Контролни терминали

Изтегли

Каталог

Видео

Контролни терминали

Хардуерни компоненти

Входно-изходните контролни терминали позволяват ползването на различни методи за регистрация и идентификация на входно-изходните точки: хартиен билет, безконтактна карта (RFID и Long-Range RFID), мобилен телефон (с QR код или Bluetooth), автоматично разпознаване на регистрационни номера (ALPR), DSRC.

Плащането с банкови карти, директно на изходната колона (опции Pay@Entry и Pay@Exit), намалява или елиминира необходимостта от инвестиция в скъпоструващи разплащателни станции. Терминалите имат цветен дисплей с висока яркост и най-съвременна енергоспестяваща LED технология и са снабдени с Cloud SIP Intercom. Напълно отговарят на стандартите за технологични компоненти, достъпни за хора с увреден слух.