EWc Group Продукти и Услуги

Комунална техника

CP

 

Изтегли

Каталог

Видео

 

CP

Едносекционни гребла за сняг с фиксирана позиция

За почистване на големи  количества сняг в населени места и региони. Tози, който иска не само да почисти града, но и второкласните пътищата ще избере гребло за сняг CP. Греблото за  сняг CP може да бъде прикачено на товарни превозни средта, трактори и камиони и е подходящо за агресивно почистване. Изберете настройка за почистване на твърд или мек сняг: ако искате да ограничите до минимум използването на сол, CP дава възможност за агресивно и обстойно почистване. Това се дължи на възобновяващата сила на ножа, което позволява значителен натиск върху земната повърхност. Ако не е необходимо агресивно почистване, CP може да бъде обурудван с гумен нож  и да се използва в плаваща позиция.

Специалната форма на греблото и широкият ъгъл на позициониране гарантира отлично снегопочистване. При снегопочистване на бърза скорост греблото е проектирано, така че да изхвърля снега на големи разстояния, за да се избегнат натрупвания, които биха се получили при работа на ниска скорост.