EWc Group Продукти и Услуги

Планински сектор

DaisyBell

Изтегли

Каталог

Видео

DaisybBell®

Превенция от въздуха

Daisybell® е последната технология за защита от лавини, разработена от MND Safety. Мобилно съоръжение, създадено на база на Gazex® технологията, Daisybell® е алтернатива на експлозивите, които се използват в зони без постоянни системи за превантивен лавинен контрол.

Daisybell® се пренася от хеликоптер над зоната за почистване. Експлозията се осъществява посредством смесването в метален конус на определено количество газове (водород, кислород), от 3 до 5 м над снежната покривка. Всички операции се управляват от хеликоптерната кабина. По-малко от 10 секунди са необходими за осъществяване на експлозия. Не се налага изчакване за презареждане. Daisybell® премахва необходимостта от складиране, транспорт и употреба на експлозиви.

Предимства:

  • Без боравене с експлозиви.
  • Няма загуба от задействани и невзривени експлозии на пистата.
  • 50 успешни експлозии.
  • Няма други консумативи освен газове.
  • Ефективност равна на 0.8 mі GAZEX®.
  • Ниски разходи за употреба и поддръжка.