EWc Group Продукти и Услуги

DSRC

Изтегли

Каталог

Видео

DSRC

Хардуерни компоненти

DSRC

Устройството DSRC (Dedicated short-range communications) представлява интелигентна транспортна система за комуникация между превозното средство и паркинг инфраструктурата (V2I, V2x).