EWc Group Продукти и Услуги

RD

Изтегли

Каталог

Видео

RD

За чиста околна среда

Нашият нов продукт, дъмперът на гуми Menzi RD, произведен в Швейцария, е изпреварил времето си и поставя нови стандарти.


Като пръв и единствен, RD има двигател, който вече отговаря на ниво на вредните емисии 3b. Обработката на изгорели газове, която елиминира опасните сажди, вече е интегрирана в модерен турбодизелов двигател. Отпада необходимостта от изграждане на филтър за твърди частици.