EWc Group Продукти и Услуги

Планински сектор

Gazex

 

Изтегли

Каталог

Каталог

Видео

Gazex®

Реална превенция

Проектирана и произведена от MND Safety през 1988, Gazex е най-предпочитаната система за превантивен лавинен контрол до днес.

Начин на работа:

Gazex® предизвиква експлозия на газова смес от кислород и пропан в специално създадени експлодери, разположени на върха на рисковите зони. Експлодерите са свързани към резервоари за съхранение на газ с толкова голям капацитет, че могат да се ползват през целия сезон, без да се презареждат.

Експлозивна ефективност!

Когато избухва газовата смес, силата на експлозията е насочена срещу снега, произвеждайки три ефекта:

  • Директно избутване в снега под отворения край на експлодера.
  • Шокова вълна, която произвежда свръхналягане и след това негативно налягане, което повдига снега.
  • Индиректно сходно въздействие върху близката снежна покривка.

В зависимост от обема на експлодера и разположението на мястото, вълни от свръхналягането от 25 mb отиват в радиус от 30 до 90 м.

Уникални предимства на Gazex®

  • Много кратко време на активиране: 2 до 3 минути за експлодер.
  • Освобождаване при всякакви климатични условия. 
  • Оптимална сигурност за персонала: без боравене с експлозиви и без намеса на персонала в или близо до опасните зони.
  • Инвестиция с развитие. Една шахта може да работи с до 10 експлодера. Това означава, че коридорите на дадено място  могат да бъдат оборудвани постепенно през годините.
  • Ниски разходи: от 6 до 20 Ђ на експлозия в зависимост от обема на експлодера.
  • Много лесна за ползване.

Съоръжението Gazex® е в съответствие с Европейската директива 97/23/CE за оборудване под налягане и NF стандарта P 95-310 за изкуствено освобождаване.