EWc Group Продукти и Услуги

Комунална техника

Schmidt Комбинирани машини за писти

 

Изтегли

Каталог

Видео

Комбинирани машини за разпръскване на твърди и течни материали

Комбинираните машини правят възможно комбинираното разпръскване на твърди, полутечни и течни материали и ги разпространяват с една операция.