EWc Group Продукти и Услуги

Комунална техника

Комбинирани разпръскватели

 

Изтегли

Каталог

Видео

Stratos Combi Soliqplus 

Комбинирани разпръскватели

Комбинираните машини за пръскане и разхвърляне от гамата Stratos Combi Soliqplus дават възможност за комбиниране на твърди, полутечни и течни материали и ги разпределят с една операция. Само с една машина се разпръскват течни размразяващи вещества, както и суха или мокра сол. 

Методът на разпръскване може да се настрои бързо и лесно към променящите се климатични условия, дори по време на движение. Едновременно пръскане на три платна (до 12 м) както симетрично, така и асиметрично. Постигане на 3-12 м разхвърляне на суха или мокра сол.