EWc Group Продукти и Услуги

Паркинг решения

Краткосрочни и сезонни билети

 

Изтегли

Каталог

Видео

Краткосрочни и сезонни билети

SlimPark

Краткосрочните билети се издават на терминала за входящ контрол. Клиентът получава термобилет, съдържащ баркод, включително датата и часа на издаването. След като билетът се заплати на автоматичната или ръчната разплащателна станция, клиентът може да излезе от паркинга. След това билетът се анулира.

Сезонните паркинг карти се произвеждат със SLIM OPERATE. Пластмасовият баркод билет се поставя под баркод скенера и операторът обвързва баркода с определен клиент в системата. Баркодът се депозира като абонамент в системата и е със свободен вход, докато билетът е валиден.