EWc Group Продукти и Услуги

Планински сектор

Vela®

 

Изтегли

Каталог

Видео

Vela®

Лавинозадържащи съоръжения 

Монтаж: Съоръжението Vela може бързо и лесно да бъде монтирано, благодарение на неговите многофункционални компоненти, всеки от които може да бъде поставен самостоятелно, с помощта на тяхната уникална анкерираща система и адаптивността към терена. Тези компоненти могат лесно да бъдат преместени във височина, дори изцяло монтирани, и оковани към точката за анкериране.

Употреба

Стандартните системи за лавинозадържане Vela са създадени с цел да се използват както следва:

  • Височина над морското равнище: 3000 м.
  • Наклон на пистата: 40°.
  • Фактор Хлъзгане: 2,4.

Основни предимства

  • Кратко време за монтаж.
  • Многофункционално съоръжение.
  • Бърз и лесен монтаж.
  • Самостоятелна анкерна точка за всеки компонент .
  • Независими компоненти.
  • Ниско тегло (около 300 кг).