EWc Group Продукти и Услуги

Паркинг решения

LPR

Изтегли

Каталог

Видео

LPR

Разпознаване на регистрационните номера

Сигурното бъдеще. Нашата напълно интегрирана система за разпознаване на регистрационните номера (LPR) е особено успешен пример за това как различните продукти Designa допълват модерния паркинг мениджмънт в един ефективен инструмент. При влизане и излизане, притежателят на картата се идентифицира по регистрационния номер, който се сравнява с този, зададен на неговия билет. Всичко това се прави напълно автоматично и с възможно най-голяма надеждност. Както и допълнителните оперативни данни, обхващащи заетостта на паркинга, продължителността на престоя и произхода на превозните средства, Вие и Вашите клиенти ще се възползвате най-вече от сигурността и обслужването.

Един от акцентите: Във връзка с разпознаването на регистрационните номера, клиентите със сезонни карти могат да се възползват от VIP услуги. Веднъж попаднали във VIP списъка, клиентите могат да влизат и излизат без билет. Което означава, че вече не е необходимо да се притесняват да търсят билета си, и без закъснения при пристигане или заминаване.

В базата данни могат да бъдат въведени допълнителни индивидуални детайли или условия за всеки потребител, като например времето, в което те имат право да паркират или договорени условия за плащане. И аспектът по сигурността не трябва да се пренебрегва: след като информацията за билетите е свързана с регистрационния номер, паркиращите могат да влизат и излизат само със същото превозно средство.


Между другото, използвайки опцията бързо излизане, дори и клиентите, които не са включени в списъка, могат да се възползват от напускането без билет. След като те са били регистрирани на входа, системата автоматично отваря бариерите на изхода - след като билетът е бил заплатен. LPR по този начин предлага предимства на всички нива - за оператори и клиенти - когато става дума за охрана и обслужване.


Дори и базовата стандартна версия на LPR предлага полезни функции като:

  • Информация за всички превозни средства, разположени на паркинга в определен момент.
  • Безпроблемна замяна на билети, ако оригиналът е изгубен, защото точното време на влизане лесно може да бъде установено чрез регистрационния номер.
  • Черен списък с отбелязани регистрационни номера на автомобили, които, поради определени причини, трябва да бъдат върнати на входа.
  • Бял списък, който свързва клиентски карти към определени превозни средства и по този начин предотвратява злоупотребата.
  • Oтчитане, при коeто системата ясно вписва цялата необходима информация с цел извършване на оценки.

Лесно разширяване

Допълнителни функции като защита от кражба и разпознаване на измама, VIP списък, черен списък. Камери увеличават използваемостта на LPR още повече и помагат на оператора да управлява паркинг съоръжението още по-професионално и с малко допълнителна работа, благодарение на иновативна технология.