EWc Group Продукти и Услуги

Паркинг решения

MID

Изтегли

Каталог

Видео

MID

Мениджмънт информационно табло

Следене на най-важното. Смислена и използваема на момента информация вместо неорганизиран поток от данни: това е Мениджмънт Информационно Табло / MID (Management Information Dashboard). Този софтуерен инструмент, който е разработен ексклузивно от Designa, използва изключителната мрежова технология и концепцията за отворен интерфейс на PM Abacus за оптимален ефект. Той е лесен за управление и високо ефективен.

MID оценява безбройния набор от данни, който се генерира постоянно от терминалите и определя кои са най-важните показатели и ги представя в графичен вид в реално време.

MID също така автоматично и постоянно наблюдава избрани параметри и ги сравнява с определени прагови стойности, които са зададени автоматично за всяка система и постоянно се коригират. Съответният статус се подчертава и оцветява, така че да може да бъде видян веднага.


Критични стойности или развития могат бързо да бъдат разпознати и операторът може да реагира незабавно и с изключителна прецизност, без да се налага предварително да прави оценка на информацията. MID има важен принос за това паркингите да могат да бъдат експлоатирани още по-икономично и в бъдеще.


Анализираните данни могат да произхождат от оперативната страна на бизнеса, от търговската сфера и от нивото за отчитане на разходите - като се започне от състоянието на оборудването и броя на различните регистрирани дейности чак до заетостта и оборота на отделните паркинги.