EWc Group Продукти и Услуги

Планински сектор

Монитор за контрол на линии

Изтегли

Каталог

Видео

Монитор за контрол на линии

Access оборудване

AX500 мониторът за контрол на линиите предоставя на оператора на системата за контрол на достъпа, възможност за извършване проверка на билетите на влизащите през входа лица. Данните на билета се визуализират чрез монитора за контрол на линиите, веднага след като са разчетени на входа.

Монитор за контрол на линии:

  • Възможност на оператора незабавно да провери данните на билета на влизащия.
  • Възможно е едновременно наблюдение на до 8 входни линии.
  • Регулируемите настройки на филтъра могат да бъдат активирани и дефинирани за всички линии, с възможност за избираеми проверки на билета според избрани критерии и видове билети.