EWc Group Продукти и Услуги

Комунална техника

Schmidt Mетачни машини за прилежащи площи

 

Изтегли

Каталог

Видео

Mетачни машини за прилежащи площи

Монтираните метачни машини позволяват почистване на обширни площи поради големия капацитет на контейнера.