EWc Group Продукти и Услуги

mPOS

Изтегли

Каталог

Видео


mPOS

Хардуерни компоненти

mPOS е Вашата мобилна ръчна разплащателна станция. Мобилното устройство, на което е инсталирано приложението, има всички функционалности на Ръчната разплащателна станция: може да се плаща с билет, ваучер, чрез регистраионна табела и банкови карти.

Мобилната ръчна разплащателна станция има вграден фискален принтер и терминал за банкови карти.