EWc Group Продукти и Услуги

Паркинг решения

Мрежово свързване

Изтегли

Каталог

Видео

Мрежово свързване

Неограничено изпълнение: Какво може да предложи PM Abacus

С PM Abacus технологията, Designa осигурява перфектната платформа за мащабни регионални и международни проекти в мрежа. Отделните паркинги са свързани с техните съответни национални и международни централи посредством частна виртуална мрежа (VPN). Това е мястото, където всички данни се събират: гласова и видео информация, рапорти и статистики, външни аларми и сигнали. Благодарение на универсалната, отворена интерфейс инфраструктура на мрежата РМ Abacus, тя може да служи като базова среда за услуги, които са едновременно вътрешни и външни за системата. По този начин синергията и спестяванията могат да се използват в пълна степен.

Например, извън редовното работно време всички дейности по мониторинг и обслужване на всички свързани паркинги могат да бъдат поети от международните централи, без клиентите да забележат някаква разлика: когато натиснат бутона за разговор на входния терминал, ще им отговори служител на техния език.

Концепция база данни

Всяка транзакция, която се извършва по време на паркиране, се прехвърля на съответния билет в централната база данни SQL и се предоставя на системата за отчитане. С натискането на един бутон се изготвят обширни оценки, които се предоставят незабавно по цял свят чрез интернет приложението WebReport. От тук има само една малка стъпка до Вашата фирмена база данни, тъй като автоматичното въвеждане на данни в SAP или друг корпоративен софтуер е безпроблемно. Прехвърлените данни, събрани през по-дълъг период от време, дават възможност за визуализация на типичната "билетна технология", от влизането в паркинга до напускането - идеално за маркетингови цели.

Централно администриране на тарифите


С PM Abacus можете също да контролирате напълно тарифната структура - индивидуално конфигурирана за различни места и потребителски групи. Паркиращите със сезонни карти получават индивидуални срокове и условия и начислените такси се фактурират автоматично на договорени интервали от време. Паркинг мениджмънтът трудно може да бъде по-удобен за клиента.