EWc Group Продукти и Услуги

Планински сектор

Peak Silent

Изтегли

Каталог

Видео

Peak Silent

Вентилаторни оръдия за производство на сняг

Предимства:

  • Природосъобразни.
  • Усъвършенствана патентована звукопоглъщаща технология.
  • Производство на сняг в зони чувствителни към шум.
  • Пълен капацитет на производство на сняг.
  • Ниво на звука.
  • Ниво на звука при 50 м.
  • Отпред 50 dB(A).
  • Отстрани 53 dB(A).