EWc Group Продукти и Услуги

Panther T16

 

Panther T16

Специализирана верижна машина с полезен товар до 15 195 кг

Машините Panther T16 са широко използвани за работа с прикачен инвентар като (товароподемни кранове, вишки, пробивни агрегати), там където условията не позволяват достъп с други превозни средства. Това позволява на оператора да работи както по неравен терен, така и навсякъде където е необходим нисък натиск върху земната повърхност и сцепление.

Съвременен микроконтролер, следи всичко от налягането на маслото и параметрите на превозното средство до температурата на въздуха.