EWc Group Продукти и Услуги

Parking Telecom Exchange

Изтегли

Каталог

Видео

Parking Telecom Exchange

Онлайн платформа за споделяне на паркоместа

Всичко за търсещи и предлагащи паркинг на едно място. Онлайн платформата ни събира търсещи и предлагащи паркинг на едно място. Тя е съставна част от цялостната ни система, позволяваща на собствениците на паркоместа и гаражи да отдават под наем местата си за паркиране, когато не ги използват. Собствениците на паркоместа могат да получават допълнителен доход, без да инвестират време или пари. Единственото, което трябва да направят, е да регистрират своето паркомясто в нашата система и да определят цена. Платформата ни предоставя информация в реално време за наличност и цени. Тя предлага също подробна секция за получаване на плащания: собствениците на паркинги могат да видят спечелените суми, техния източник, датата и друга полезна информация.

Повече опции за паркиране

Системата дава възможност за лесно управление на профила както за паркиращите, така и за собствениците на паркинги. Чрез онлайн платформата ни паркиращите имат повече опции за паркиране, с което спестяват време и избягват необходимостта да обикалят, за да намерят място за паркиране. За града това би означавало по-облекчен трафик и по-малко замърсяване на въздуха. За собствениците на паркинги това е отличен начин да оптимизират своите паркинги и да започнат да ги промотират.