EWc Group Продукти и Услуги

Паркинг решения

Designa PM Abacus

Изтегли

Каталог

Видео

PM Abacus

Международно стандартизиран, неограничена скалируемост

PM Abacus представлява същността на познанието ни в областта на паркинг технологиите. Тази система, поставяща нови стандарти, е комбинация от нашите умения в  планирането, реализирането и поддръжката. Не само по отношение на надеждността и удобството за потребителите, но най-вече когато се касае за интеграция и мрежови опции.

Още от самото начало, PM Abacus е последователно разработен да удовлетвори изискванията на големи регионално и международно обвързани проекти. Това се постига чрез прилагане на общоприети стандарти за хардуер и софтуер, посредством открита и прозрачена интерфейс концепция и, не на последно място, чрез практически неограничена скалируемост.

В резултат на тези характеристики, PM Abacus е идеалната система за средни по размер проекти с между 5 и 25 терминала - с възможност за интегриране на посочените в по-голяма мрежа на по-късен етап. Независимо от размера на проекта: PM Abacus е икономично и най-вече напредничаво решение, което защитава инвестициите Ви по идеален начин.


Без значение дали е градска мрежа, болница, летище, търговски център или хотел и изложбен център - решенията за все по-сложни и всеобхватни предизвикателства вече са интегрирани в системата PM Abacus.