EWc Group Продукти и Услуги

Планински сектор

MND Safety Превантивен лавинен контрол

Изтегли

Каталог

Видео

Превантивен лавинен контрол

Системи за превантивен лавинен контрол

MND Safety е световен специалист в системите за дистанционен превантивен лавинен контрол вече повече от 20 години.

Gazex®, в комбинация с последните иновации като Daisybell®, дават възможност на MND Safety  да осигурява отлично обслужване на всички, чиято професионална роля изисква да защитават ски зоната от всички видове природни рискове (лавини, падане на лед, ерозия и пр.).