EWc Group Продукти и Услуги

 

 

Неприкосновеност

Защита на личните данни
 
Благодарим Ви, че посещавате нашия уебсайт и преглеждате частта Защита на личните данни. EWcG е твърдо решена да поддържа неприкосновеността на личната информация и сигурността на нашите компютърни системи.
Тук описваме практиките, които следваме, за да уважаваме личната информация на всички посетители на сайта. В EWcG, ние се фокусираме върху въвеждането на информационни практики, които сме създали с цел опазване на Вашите лични данни.
 
Съхраняване на данни
 
С уважение към събирането, употребата и разкриването на лична информация, EWcG прави всички усилия този процес да бъде в съответствие с прилаганите закони.
Като основно правило, EWcG не събира лични данни за Вас когато посещавате нашия сайт, докато сами не изберете да ни предоставите такава информация. Информацията, която получаваме, зависи от това какво правите когато посещавате нашия сайт.

Ние събираме само лична информация, която е доброволно предоставена от посетителите на сайта на EWcG. EWcG получава лични данни като име, позиция, адрес на фирмата, email адрес, телефонни и факс номера, от посетителите на сайта. Обикновено тази информация се събира за:

Регистрация за определени места в сайта
Запитване за допълнителна информация
Изпращане към Вас на поисканите референтни материали
Предоставяне на кратка информация

Ако отговорите на on-line запитване за лична информация:
- Обикновено, информацията изискана от EWcG ще бъде използвана да отговори на Вашето запитване или да Ви осигури обслужване свързано със запитването.
- Ако посещавате нашия сайт за да четете или сваляте информация, ние събираме и съхраняваме следната информация:
- Името на домейна, от който влизате в Интернет (например dir.bg)
- Датата и часа на достъп до нашия сайт.
- Интернет адресът на уебсайта, от който се свързвате директно с нашия сайт.
 
Горната информация се използва от софтуерните програми на нашия уебсайт да изготвя сумарна статистика, която ни позволява да отчитаме броя на посетителите в различните секции на нашия сайт, да определи коя информация е от най-голям интерес, да следи работата на системата, и да ни помага да правим нашия сайт по-лесен за ползване от посетителите.
Ако се идентифицирате чрез изпращане на е-mail, съдържащ лична информация:

Вие може също да решите да ни изпратите лични данни, например Вашия e-mail адрес, в електронно послание с молба информацията да Ви бъде изпратена. Събираната в тази част информация се използва само за отговор на запитвания за информация или сведения.
Придобитата чрез сайта информация се използва само по предназначение, посочено в момента, когато тази информация е изискана. Конкретните данни не се споделят с други лица в мрежата за вторични или несвързани цели, или с трети части, ако не е посочено друго при предоставянето на информацията.
Ако има необходимост информацията да бъде споделена, посетителят предварително ще бъде помолен за разрешение.

Специфични лични данни

EWcG не събира умишлено никаква специфична информация чрез този уебсайт, докато това не се изиска от закона. Специфичните лични данни включват расата или етническата принадлежност, политическите мнения,  религиозната или друга принадлежност, членството в търговски сдружения, физическо или душевно здраве, сексуален живот или свидетелства за съдимост и в някои случаи социално осигурителни номера или финансова информация.  EWcG се стреми да запази конфиденциалността и сигурността на такава информация, която получава в рамките на дейността си. Достъпът до такава информация е ограничен чрез политиките и процедурите, изградени с цел да опазят информацията от загуба, злоупотреба и разкриване.
 
Линкове на трети страни
 
Моля, имайте предвид, че ewcg.eu понякога съдържа линкове към други сайтове, които не са обхванати от тази политика за лични данни. За повече информация посетителите на нашия сайт могат да бъдат пренасочвани към сайтове на трети лица, като например за събития, спонсорства, държавни институции, организации с нестопанска цел и социални мрежи. EWcG не дава гаранция относно това как се запазват или използват потребителските данни на сървърите на трети страни. Ние препоръчваме преглед на политиката за лични данни на сайтовете на всяка трета страна, свързана с ewcg.eu, за да разберете как се използват Вашите лични данни.
 
Предупреждение за употребата на „бисквитки” и Log файлове
 
На ограничен брой страници от сайта, EWcG използва „бисквитки”, за да осигури по-добро обслужване на своите клиенти. Ние не използваме „бисквитки” с цел да събираме никаква лична информация от потребителите или да проследяваме активността им извън нашия уебсайт. Ние не съхраняваме копия от „бисквитки” на нашия уебсайт след като излезете от него.
„Бисквитки” са малки части от временни данни, които се разменят между уеб сайта и компютъра на потребителя, давайки възможност да бъде осъществена "сесия" или "диалог" между двете машини. С осъществената сесия, BLS е в състояние да приспособи неговите отговори (да определи и да ви осигури информацията, от която се нуждаете) и да Ви помогне да разгледате основно нашите уеб страници по най-ефективния възможен начин.
За целите на сигурността и за да гарантира, че тази услуга остава налична за всички потребители, нашият сайт също ползва софтуерни програми да следят трафика в мрежата, за да идентифицират неоторизирани опити да се качи или промени информация, или да се причини повреда.
Ако се притеснявате от „бисквитки”, повечето браузъри разрешават да се отказват. В повечето случаи, потребителят може да откаже „бисквитки” и да направлява изцяло нашите уеб страници.
 
Деца
 
Разделът Лични данни не се отнася за информацията за деца. Ние разбираме важността на това да опазваме информацията за деца, особено в онлайн пространството, и ние умишлено няма да събираме или обработваме информация за деца.
 
Промени в тази политика
 
EWcG може да промени тази политика ако е необходимо. Aко искате да следите промените, проверявайте страницата периодично.