EWc Group Продукти и Услуги

PT Gateway

 

Изтегли

Каталог

Видео


PT Gateway

Хардуерни компоненти

Gateway, на Parking Telecom, като част от нашата Паркинг Информационна Сиситема, се използва за наблюдение на движението на превозно средства на определни ключови места в паркинга и така осигурява точна информация в реално време относно броя на свободните паркоместа. Това позволява да се следи точния брой свобосни места в целия паркинг, в определена зона или ниво.

Информацията се предава и изобразяава на електронни табели, на които е изписан точния брой места. Инфромацията може също да бъде предавана на трети страни чрез API.