EWc Group Продукти и Услуги

Планински сектор

Smart Gate NG

Изтегли

Каталог

Видео

Smart Gate NG

Kонтрол на достъп

AX500 Smart Gate с турникет е особено подходящ за използване от оператори на ски зони и посетители на търговски изложения. Има възможност да бъдат поставени няколко линии за достъп на определеното пространство чрез подреждане на няколко AX500 Smart Post колони.

Smart Gate:

  • Има възможност и за блокиране на турникета с цел спиране на движението.
  • AX500 Gate controller с графичен екран за проверка на билети в online или offline режим.
  • AX500 Flap модули от всяка страна на входните линии, се затварят последователно от вградени сензори за движение, регулируема скорост.
  • AX500 скенер за билети за баркод билети и RFID карти по ISO 15693 и ISO 14443.
  • AX500 Gate Controller с модул 32bit проверява валидността на при online или offline режим.