EWc Group Продукти и Услуги

Паркинг решения

Софтуер

Изтегли

Каталог

Видео

Софтуер

Комуникации и контрол

Благодарение на последователната Ethernet комуникация, PM Abacus осигурява отлична инфраструктура за максимална прозрачност и контрол точно през терминалите. Създаденият от Designa софтуер използва тази инфраструктура по идеален начин. Без значение дали работи, издава рапорти или управлява устройството, са налични усъвършенствани приложения,  базирани на международни стандарти за гарантиране на надеждна, ефективна и интерфейс-съвместима експлоатация на Вашата система или паркинг мрежа, дори и в дългосрочен план.

Операционната система Linux, специално предназначена за тази цел, поема функцията за контрол и комуникация с Windows сървъра. Като софтуер с отворен код с глобално разработена база, Linux е синоним на абсолютна стабилност, скалируемост и сигурност. За управление на системата за паркинг мениджмънт се използва модулен софтуерен пакет, базиран на Windows. В зависимост от конкретната задача и околната среда, Вие можете да решите за себе си кои модули имат практическо значение за Вас. Няколко ключови приложения, като например изготвянето на рапорти, дори са достъпни дори и през уеб браузър чрез VPN.

WinOperate


Централното приложение за контрол, мониторинг и визуализация на всички процеси в системата.


WebReport


Всички важни статистики и оценки са достъпни за Вас в световен мащаб през кодиран Интернет достъп чрез това уеб приложение.


WinTariff


Това приложение позволява на оператора на паркинга да конфигурира тарифната структура.


WinPOS


Базовият интерфейс за свързване към системи за по-висше ниво на контрол (като Facility Management).