EWc Group Продукти и Услуги

Планински сектор

Vela-SV®

Изтегли

Каталог

Видео

Vela-SV®

Стабилизиране на склонове

Монтаж: Съоръжението Vela-SV за стабилизиране на склонове и/ или свлачища се поставя на хоризонтална основа, успоредно с други компоненти, за да се  създаде конструкция на избраната дължина. След това Vela-SV се пълнят догоре с баластра, за да осигурят допълнителна поддръжка на други компоненти до избраната височина. Всяка монтирана част, заедно със специфичните аксесоари, е закрепена за усилена бетонна базова плоча.

Основни предимства:

  • Кратко време за монтаж. 
  • Изцяло модулна.
  • Няма нужда от анкериране.
  • Малка намеса на машини и персонал.
  • Бърз и лесен монтаж.
  • Ниско тегло (около 300 кг).