EWc Group Продукти и Услуги

По-добра градска среда

Изтегли

Каталог

Видео

По-добра градската среда

Облекчен трафик

Силата на икономиката, социалните условия и околната среда са сред основните средства, влияещи върху качеството на живот на жителите и гостите на всеки град. Съвременната градска среда се характеризира със специфична динамика, обосновена от трафика, замърсяването на въздуха, пренаселването и други фактори и всяка една градска управа се справя с тези предизвикателства по различен начин – в това число и с паркирането, което представлява ключов момент в дейностите по подобряване на физическата и екологичната среда в подкрепа на реализацията на интегриран план за градско развитие.

Намаляване на вредните емисии

Нашето решение осигурява точни данни в реално време за заетостта на зоната за паркиране, както и актуални и данни за наличност и цени. Всичко това може да бъде постигнато без необходимостта предварително да се инвестира в хардуер. Получената информация може да се използва за наблюдение и оптимизиране на потока от превозни средства, глобите, както и качеството и ефикасността на установяването на нарушенията.

Улеснено паркиране

Нашето решение помага за намирането на баланс между търсенето и предлагането в дадена територия, както и в заетостта на обособените зони на паркиране, и прилагането на механизъм за постигане на по-равномерно разпределение на натоварването при паркирането в града, при нулева инвестиция от страна на общината.

Партньор с технологично решение

Ние можем да бъдем ваш доверен партньор в предприемането на стъпките, които са необходими за трансформацията на вашия град в предпочитано място за живеене, като се облекчат задръстванията, вследствие на продължителното обикаляне на шофьорите в търсене на място за пакиране, за намаляването на вредните емисии и подобряването на благоустрайството на града чрез иновативни решения.