EWc Group Продукти и Услуги

Планински сектор

Кула

Изтегли

Каталог

Видео

Кула за оръдия за производство на сняг

Оптимизиране на производството на сняг

Предимства:

 • По-дълъг производствен диапазон.
 • По-дълго разстояние на разпръскване.
 • По-висок капацитет на снегопроизводство.
 • По-добро разпределение на снега.
 • По-добро качество на снега.

Стандартно оборудване:

 • Електрическо повдигане.
 • Монтажна плоча.
 • Възможност за транспортиране с хеликоптер.

Централно електрическо захранване захранва повдигащия телфер и следните работни елементи на оръдието за производство на сняг:

 • Старт / Стоп на Автоматична система за производство на сняг.
 • Старт / Стоп на хоризонтално въртящо устройство.
 • Ляво / Дясно за ръчно хоризонтално завъртане.
 • Нагоре / Надолу на  шейната.
 • Нагоре / Надолу на вентилаторното тяло (вертикално регулиране).
 • По-голямо разстояние на разпръскване.
 • По-висок снегопроизводствен капацитет.  
 • По-добро разпределение на снега.
 • По-добро качество на снега.