EWc Group Продукти и Услуги

uPOS

Изтегли

Каталог

Видео


uPOS

Хардуерни компоненти

Автоматична разплащателна станция (uPOS): Лесно и гъвкаво решение за плащания без необходимост от наличие на персонал.

Плащания на база на QR код или реигстрационен номер. Осигурява приемане на монети, банкноти, безконтактни банкови карти (включително NFC), 24 часа в денонощието. С функция за връщане на монети и банкноти.