EWc Group Продукти и Услуги

Паркинг решения

Устройства за отстъпки

Изтегли

Каталог

Видео

Устройства за отстъпки

Перфорация на Билети

Независимо дали устройствата работят on-line или off-line, дали се издават ваучери или счетоводството се извършва от изнесен център, PM Abacus се вписва отлично в съществуващи или планирани структури. Фактът, че на наемателите на търговските центрове могат да бъдат издадени специални доклади за ползване на паркинга, и въз основа на тях е възможно последващо таксуване, увеличава ползите за операторите. Билетът на дадения клиент се перфорира. Овална или правоъгълна перфорация.

TCU 120 - Устройство за промяна на тарифата


Информацията за промяна на тарифата е записана върху краткосрочния паркинг билет. Промяна на тарифата се отчита на автоматична или ръчна разплащателна станция или директно на изхода според кодираната информация за отстъпката.
TCU с 1 ниво отстъпки:  без клавиши. TCU с 3 нива отстъпки: с 3 клавиша. Уеб-базирано подробно отчитане на отстъпките, реализирани от всяко устройство.

MCU 120 - Устройство за промяна броя на дните


Избираем брой дни се кодират върху краткосрочния паркинг билет. Когато се използва при автоматична или ръчна разплащателна станция или директно на изхода, се превръща в конгресен билет без допълнително заплащане.
Валидност между 1 и 20 дни. 2 бутона за избор на желания брой дни. Дисплей, показващ избрания брой дни. Уеб-базирано подробно отчитане на броя на дните, отпуснати от всяко устройство.

ODS 120 - онлайн система за отстъпки


Данните от краткосрочния паркинг билет се съхраняват заедно с информацията за отстъпките в системния сървър.
Всякакъв брой отстъпки може да се съхранява в системата като стойност, време, процент или информация за промяна на тарифата. Когато се използва на автоматична или ръчна разплащателна станция или директно на изхода, възможните отстъпки се изискват от системния сървър и се компенсират срещу предварително показана паркинг такса. 3 клавиша за избор на желаното ниво на отстъпка. Дисплеят показва избраното ниво на отстъпка. Уеб-базирано подробно отчитане на отстъпките, реализирани от всяко устройство.